tr-TRen-US
Slide 01 Slide 02 Slide 3 Slide 04 Slide 5 Slide 06 Slide 07 Slide 08 Slide 09 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide 20 Slide 21 Slide 22 Slide 23 Slide 24 Slide 25


 

16. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası başlıyor

16.Uluslararası Türk Daması Şampiyonası 04 ila 06 Eylül 2015 tarihlerinde ve Merkez Katlı Pazaryeri Mustafakemalpaşa/BURSA merkezli gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi ve gelişmeler www.turkdamasi.org.tr İnternet adresinden takip edilebilecektir.

Ana sponsorluk halen resmi kurumların öncülüğünde yürümekle birlikte tali sponsorluklarla olan ilişkilerimiz bu şartlarda her geçen yıl daha da gerilemekte olup bugün gelinen noktada; Şampiyonaya katılanlardan 20.-Tl. Katılım Payı alınması, bu yıl uygulanacaktır. (Uygulamaya ilişkin bilgilendirme aşağıda yer aldırılmıştır.)

Bu yıl ki Şampiyona' nın yanı sıra "Antrenörlük eğitim ve seminerleri" 02 ila 06 Eylül 2015 tarihlerinde Şampiyona merkezli yürütülecektir.

16.Uluslararası Türk Daması Şampiyonası' nın en önemli çıktısı olarak gelecek yıllarda Ana sponsorluk sözleşmesi hedeflendiğinden, diğer bir faaliyet konumuz SOKÜM (Somut olmayan kültürel mirasımız) içerisinde Türk Daması' nın yer almasına hizmet edecek faaliyetler Şampiyona günlerinde BURSA merkezli sürdürülecektir.

UYGULAMALAR: Katılım Payı VE katkı pay uygulamalarında kullanılacak Banka Hesap (IBAN) No, aşağıdaki gibidir. Garanti Bankası İstanbul/Esentepe şubesi (347) ndeki 347-6297231 nolu Türk Daması Federasyonu (IBAN:TR250006200034700006297231

ÖDÜLLER:   BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ     : 3000 TL  

                     İKİNCİLİK ÖDÜLÜ         :  2000 TL  

                     ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ :  1000 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRK DAMASI FEDERASYONU ANTRENÖRLÜK SEMİNERİ


       Bu yıl ki Şampiyona'nın yanı sıra "Antrenörlük eğitim ve seminerleri" 02 ila 06 Eylül 2015 tarihlerinde Şampiyona merkezli yürütülecektir.

       Antrenörlük Semineri, Türk Daması Federasyonu Sitemizdeki "Rating Listesi"nde yer alanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve devlet okullarında görevli ya da emekli olmuş öğretmenlere açık olarak yürütülecektir.

ANTRENÖRLÜK SEMİNERİNE BAŞVURU KOŞULLARI

  Antrenörlük semineri için müracaat edeceklerden; Türk Daması Federasyonu’nun "Rating Listesi"nde 2000 puan ve üzerinde yer alanlar 50.-Tl,

  Yine Rating Listesi"nde 2000 puan altında yer alanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve devlet okullarında görevli ya da emekli olmuş öğretmenlerden 100.-Tl.lik katkı payı alınacaktır.

Katkı payları aşağıda verilen hesap numarasına yatırılarak, vatandaşlık numaraları ile birlikte organizasyon komitesine bildirilecektir.

Katkı payı hesabı: Banka Hesap (IBAN) No, aşağıdaki gibidir.

Garanti Bankası İstanbul/Esentepe şubesi (347) ndeki 347-6297231 nolu Türk Daması Federasyonu (IBAN:TR250006200034700006297231

Antrenör yetiştirme kurslarına katılacaklardan istenen belgeler

a.      Dilekçe (açık adresli)

b.      Diploma sureti  

c.      Kursa katılacak adaylar Yönetim Kurulunun belirlediği katkı bedelini Türk Daması Federasyonu banka hesabına ödediklerini gösterir dekont.


Antrenör yetiştirme kurslarına başarılı olanlardan istenen belgeler

a.       4 Adet vesikalık fotoğraf 

b.      Sağlık raporu (sağlık ocaklarından aslı)

c.       Savcılık iyi hal kağıdı (aslı)

d.      Nüfus cüzdanı sureti (TC. Vat. No ve resimli)

Antrenör eğitim kursuna katılacaklarda aranılacak koşullar 

Madde 6–(1) Kademeler itibariyle antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranır:

 a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak  (Bütün kademeler için geçerli olup, ulusal sporcularda öğrenim koşulu aranmaz).

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile malul olmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan  fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi  ceza almamış olmak,

d) 20 yaşını doldurmuş olmak,

e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine ceza almamış olmak.

Başvuruları recep.dogrubakar@dama.org.tr adresine E-posta ile yapılabilir.

 

 

 

GAZİANTEP  DAMA KAHVEHANELERİ

Bülent AYBERK*

Dama oyunu önemli bir kültürel zenginliğimizdir. Antik dönemlerden günümüze uzanan uzun tarihi içerisinde dama, farklı oyun biçimlerine dönüşerek yeni adlar altında birbirinden ayrılmıştır. Ülkemizde yaygın biçimi ile oynanan Türk daması, Osmanlı döneminde; özellikle Padişah Abdülaziz zamanında parlak devirlerini yaşamıştır. Kendisi iyi seviyede bir dama oyuncusu olan padişahın oyuna gösterdiği bu büyük ilgi; halk arasında da oyunun yayılmasına neden olmuş; hatta sarayda damacıbaşı... 

<<Devamı için TIKLAYINIZ>>

 

 

Türk Daması Federasyonu Sitesine Hoşgeldiniz

2000 yılından beri gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Türk Daması Şampiyonası, Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi himayesinde sürdürülmektedir. Türk Daması oyunumuzun tarihçesi, kuralları, usta oyuncuların özgeçmişleri, illerimizdeki Dama Derneklerimiz ve bölgesel turnuva bilgilerine web sitemizin ilgili sayfalarında ve 2014 yılında onbeşincisini yaptığımız şampiyona hakkında daha detaylı bilgileri, aşağıda bulabilirsiniz. 

Resimlerin büyük halini görmek için resimlere tıklayınız.


 1861-1876 saraya DAMACIBAŞI
tayın edildi!..
(Ayakkabıcı İbrahim Efendi)

 'Gürültüsüz oyun isterseniz,
'Gelin damaya...' 
Mehmet Akif ERSOY
 2000 Yıllık Kültürel Zenginliğimiz
'TÜRK DAMASI'

 


DUYURU

Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu 13 Ocak 2015 tarihli oturumunda Federasyonumuzu (TÜDAF) "Kurumsal Üye" olarak kabul etmiştir. Türk Daması Camiasına hayırlı olmasını dileriz.

Slide 1

<<TIKLAYINIZ>>


 <<TIKLAYINIZ>> 
Haberler

    Yönetim Kurulu Başkanımız  

M. Kemal Demirbaş

    Onursal Başkanımız  

Sadi Kurtulan


2014 Yılı Şampiyonası 

2014 Yılı Mustafakemalpaşa 
Uluslararası Türk Daması
 Şampiyonası tamamlanmıştır.

Soldan sağa : Ogün TANCER (Birinci), Abdulhalik ORAK (İkinci), Sadi KURTULAN (Belediye Başkanımız), İlhan SATIK (Bursa Belediyespor Bşk. Yrd.), Göksel KAYA (Üçüncü)

2013 Yılı Dereceye Girenler

Görünüm
                                                   

2012 Yılı Dereceye Girenler

Görünüm