hacklink
tr-TRen-US

Enter TitleBektaş GÜLDESTE
Kenan ÖZER

 

  Necip ÇELİK 

M. Muzaffer CEYLAN
Kültürel ve Sportif 
Faaliyetler Koordinatörü


Recep
DOĞRUBAKAR
Mahmut 
ÖZDEMİR
EĞİTİM KURULU "Türk Daması" nın hizmetinde !...


"Türk Daması" nın zenginliğini öne çıkaracak tekniklerin yaygınlaştırılması ve yeni yetişen nesilde devamını sağlamak adına faaliyetlerde bulunmak üzere Eğitim Kurulu oluşturuldu.


"Türk Daması" nın gelişiminde eksikliği duyulan; Yardımcı Antrenör, Antrenör ve Başantrenörlerle, Hakemlerin ve Takım Çalıştırıcıların statülerinin iç tüzükle belirlenmesi, proje çalışmalarını destekleme ve protokollerin sınırlarının belirlenmesi çalışmalarını da eğitim kurulumuz yürütecektir.


"Türk Daması" nın kamuoyu tarafından bilinirliğini arttırma faaliyetleri arasında görülen; Sempozyum, Panel, Söyleşi, Forum, Konferans ve Açık Oturum türünden faaliyetlerle "Akıl Oyunları" çalışma gurupları içerisinde Federasyonumuzu temsil etmek Eğitim Kurulu'nun görev alanlarını oluşturmaktadır.


Yukarıda sayılan ve İhtiyaçlarımız arasında görülen faaliyetler gönüllülük esasına bağlı olarak; Bektaş GÜLDESTE, Necip ÇELİK, Kenan ÖZER, Mahmut ÖZDEMİR, Recep DOĞRUBAKAR ve M.Muzaffer CEYLAN tarafından yürütülecektir.